Δυστυχώς, η χρονική περίοδος για την οποία η έρευνα ήταν ενεργή, τελείωσε. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να συμμετέχετε σε αυτήν την έρευνα και ελπίζουμε σύντομα να έχετε και πάλι την ευκαιρία να μετέχετε σε μια άλλη.

Για περαιτέρω βοήθεια, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Prorata ( surveys@prorata.gr )

For further information please contact :
surveys@prorata.gr